Sweden east coast with Harbors Stockholm area - 2017 edition

Original Charts of Sweden east coast (Arholma - Borgholm) from Swedish Marine Administration including 68 special charts from Hydrographica and also 388 harbors over Stockholm archipelago

USD $149.00

 Find a dealer
2017 Edition:
Fugawi X-Traverse presents Solteknik online marine raster chart reproductions of the official Swedish Government Charts.

All charts are for use with:

Dessa Fugawi X-Traverse sjökort från från Solteknik är marina rastersjökort för användning i PC med programmen Fugawi Global Navigator 4.5 or Marine ENC 4.5™, eller Geonav MapMapster ; och GPSNavX™ eller MacENC™ programvaror för Mac OS X; och iNavX™ applikationen för iPad, iPhone™, eller iPod Touch; och PathAway™ applikationen för Android.

iNavX displaying the Swedish Marine Charts chart from Fugawi X-Traverse on Apple iPad

 

Why are Solteknik charts the best choice?

 • These are digital reproductions of official Swedish Maritime Authority Charts which gives you assurance of data quality
 • These charts are updated several times per year - all updates are free of charge for the duration of your subscription - non Solteknik charts may not have a readily identifiable release date and updates may not be provided consistently
 • Charts have look and feel of traditional paper charts familiar to recreational boaters
 • Charts downloaded directly to your compatible PC, Mac, or iPhone software, no CD to purchase or shipping to pay
 • Plot waypoints in Fugawi, GPSNavX or MacENC and transfer to iNavX App on iPhone or iPad, or vice versa
 • Transfer a saved track from iNavX App on iPhone or ipad back to Fugawi, or vice versa
 • Charts may be utilized in a variety of compatible PC, Mac OS X and iPhone software
 • Subscription is for a single person and includes one activation plus one additional activation to a backup device
 • Charts may be downloaded at your leisure throughout the subscription period - download one, two or all charts quickly and easily
 • Downloaded maps are stored on your hard drive for offline use

Varför är Soltekniks sjökort med data från Sjöfartsverket det bästa valet?

 • Det är de officiella sjökort som skapats av Sjöfartsverket, den officiella myndigheten för sjöfarten i Sverige, detta försäkrar den absolut bästa kvaliteten utan speciellt vinstintresse
 • Dessa sjökort uppdateras kontinuerligt och nytrycks varje år - Uppdatering av sjökorten görs kontinuerligt och kan av användaren följas upp med Ufs - Uppdatering av våra sjökort görs minst en gång varje år och sammanfaller med Sjöfartsverkets nytryck
 • Sjökorten har ett traditionellt utseende som helt och hållet överensstämmer med papperskorten som de flesta båtmänniskor är familjära med
 • Sjökorten kan laddas ner direkt från nätet via X-Traverse i din PC, Mac eller iPhone, du behöver inte köpa en CD för att få tillgång av sjökorten
 • Plotta brytpunkteri Fugawi, GPSNavX eller MacENC och överför till iNavX Applikationen i iPhone, eller vice versa
 • Du kan föra över sparade färdspår från iOS med iNavX programmet tillbaka till Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC, och omvänt
 • Sjökorten kan användas i populära programvaror i PC, Mac datorer samt även i handenhet såsom iPhone / iPad
 • Prenumeration av sjökorten görs för en enskild person som får tillgång till sjökorten som kan aktiveras i två enheter
 • Sjökorten kan laddas ner från Internet var än du befinner dig bara du har kontakt med Internet, antingen via fast förbindelse LAN, trådlös Internetförbindelse WLAN eller liknande. Nedladdningen gör du enkelt och snabbt
 • Sjökorten sparas på din enhets hårddisk och kan användas under hela prenumerationsperioden
 

How to download these charts

 • You must own the latest version of Fugawi Marine 5 AND / OR Fugawi 4.5 or MacENC or iNavX or PathAway
 • Purchase this Solteknik / Hydrographica chart subscription
 • For Windows or Mac software, adapt the instructions in this PDF instructions document.
 • For iNavX, tap "Add more charts to menu", then the "Solteknik" category, and answer "yes" to the prompt for automatically putting the chart title on the main screen of iNavX. Back on the main screen, tap on Swedish Marine and Hydrographica, then "Update Chart List", answer "yes" to the prompts.
 • For PathAway, tap Maps | Import | X-Traverse Maps and enter your email and password if not already present. From the drop-down list of charts select this Solteknik Swedish Marine and Hydrographica chart title and tap Activate Product. From the fetched list of individual charts, tap on any one of them and from the resulting pop-up box tap Download Map. To select multiple charts for a batch download, tap the Select button in the lower left and then check mark desired charts. All charts downloaded into device memory are later accessed through Maps | Custom Maps.
 

Hur kommer jag igång?

 1. Du måste äga en programvarulicens för den senaste versionen av antingen Fugawi Marine 5, Fugawi Marine ENC 4.5, Fugawi Global Navigator, MacENC, GPSNavX, iNavX, PathAway Android.
 2. Köp en prenumeration på uppdateringar av sjökorten genom att klicka på "Buy" (Köp) knappen ovan.
 3. Hämta sjökorten från en kompatibel programvara, enligt instruktionerna nedan:
  • »För iNavX på iPad / iPhone: Ange din e-postadress och lösenord i menyn Inställningar | X-Traverse Account. Klicka på alternativet "Lägg till flera sjökort till Meny". Välj Solteknik, uppsättningen sjökorts titel till "ON". Tryck på Spara, klart. På huvudskärmen, anges sjökortslistan och tryck på "Uppdatera sjökortslista". Svara "ja" till uppmaningarna för att uppdatera / aktivera / nedladdning.

  • »För Fugawi Marine 5: Klicka på Sjökort | Ladda ner X-Traverse Charts. Välj en sjökortstitel och klicka på OK. Efter några minuters bearbetning, klicka sjökort | Öppna sjökort | X-Traverse | {{mapp för sjökort }}
   »I Fugawi 4.5 programvara: Klicka Kartor | Hantera X-Traverse Kartor, markera sjökortets titel och klicka på Aktivera. Klicka Kartor | Öppna Kartor | Fugawi X-Traverse Kartor mapp ... Dina sjökort visas i en egen undermapp.
  • »För MacENC och GPSNavX: ladda ner gratis X-Traverse för Mac downloader app från http://www.inavx.com/X-Traverse.dmg . Öppna DMG-filen och dra / installera X-Traverse programvara i Mac mappen Program. Klicka på Program | X-Traverse. Ange ditt X-Traverse E-post och lösenord. Klicka på Produktknappen Aktivera. Välj en unik mapp på hårddisken för att spara sjökorten. I din programvara, peka på sjökorts hanteraren på det här sjökortsmappen.
 

Frequently Asked Questions:

Can I move Waypoints between Fugawi and iPhone or iPad?
Yes. Your X-Traverse Data Account allows you to easily transfer waypoints and tracks between Fugawi on the PC or GPSNavX / MacENC on the Mac and iNavX on the iPhone via the internet. Now you can plan your route comfortably in Fugawi and upload the waypoints to iNavX - using the exact same charts on both your PC and your iPhone.

*Since these charts are Official, do I still need to carry paper charts on my vessel?
Yes. While the Solteknik are digital reproductions of official and updated paper maps, the systems used to distribute and display the charts are not ECDIS approved. Ensure you are familiar with your statutory and regulatory obligations. Also ensure you are familiar with relevant Notices to Mariners, which may provide supplementary information to the chart.

Vanliga frågor:

Kan jag utbyta brytpunkter mellan Fugawi och iPhone / iPad?
JA. Ditt X-Traverse Data Account ger dig möjlighet att lätt föra över brytpunkter och färdspår mellan Fugawi i PC eller GPSNavX / MacENC på Mac och iNavX på iPhone via Internet. Nu kan du lätt planera din rutt i Fugawi och sedan föra över brytpunkterna till iNavX - du använder ju här exakt samma sjökort både i PC och Din iPhone.

*Eftersom dessa sjökort har statusen att vara oficiella sjökort, måste jag ändå ha papperskort ombord?
Ja. Eftersom Soltekniks sjökort är kopior av officiella och uppdaterade papperskartor, har inte systemet statusen av ECDIS vilket krävs för att använda endast elektroniska sjökort ombord. Försäkra dig också om att gå in på Sjöfartsverkets hemsida och ta reda på ändringar som presenteras som Ufs (Uppgifter för sjöfarande), som avser relevanta ändringar till sjökorten.

Kopiera och klistra in den här webbsidans URL i https://translate.google.se/ för en automatisk översättning av dessa instruktioner.

These Solteknik digital raster charts are for use with Windows®, Mac OS X®, iOS®, or Android® software including:

 

How to download and view these charts

 1. If necessary, purchase compatible software (listed above) and update it to the most current version.
 2. If not already done, purchase (or renew) this chart subscription into your Fugawi.com account using any up-to-date web browser on any computer or device. (Note: currently no promotional offers matches paper purchases with Fugawi.com chart downloads of the same title.)
 3. Download the charts inside the compatible software, as per the instructions in the software-specific sections below:
   
iNavX 5 for iPhone and iPad
 1. Starting on any chart screen (ex. World Chart), tap the upper-left corner menu Charts | Account 
  (or, equivalently, More... tab | Account).
 2. Enter your Fugawi.com account's Email + Password; tap Login. Tap OK to the Success dialog box, else check your password input if a Forbidden box appears.
 3. On the My Charts tab, select this Solteknik product title.
  Note: Ignore the Store tab and the MoreRestore Purchases menus in this context unless you bought this chart as an iNavX in-app purchase.
 4. Tap Download Chart List; answer Yes to the prompts.
  Note: After the first download, this option becomes Refresh Chart List. Tap the refresh option to clear away all charts and then proceed to download any revised chart file version that may be available.
 5. Tap on any desired chart name and answer Yes to the download prompt.
  (Optionally, tap the Yes, All of... for all batch download of all the charts in this collection)

Going forward, any chart already downloaded is listed in bold letters and may be tapped on for viewing (without any need for an Internet connection).


► For iNavX related questions, study www.inavx.com/help or email ios-support@inavx.com.

 

PathAway Pro (version 6.03.05.04 or higher) for Android
 1. In PathAway Pro, tap the main menu | Maps | Import | Fugawi/X-Traverse Maps.
  If prompted to login, change from the PathAway account to Fugawi/X-Traverse, enter your Email and Password login information (same as your Fugawi.com login) and then tap Login.
 2. After a pause for downloading, examine the drop-down list and select this Solteknik title.
  Tip: If No Maps is the only drop-down list item, it may help to do this: tap on the main menu | Settings | My Accounts; tap Logout, re-select Fugawi/X-Traverse as the service, re-enter your account Email and Password, tap Login. Finally, return to Maps | Import and refresh the drop-down list.
 3. Tap the Activate Product option and answer Yes to the confirmation prompt.
 4. From the fetched list of individual charts, select one.
  Tip: To multi-select, tap the Select button in the lower left corner; then check mark along the right-hand edge all individual charts to be downloaded.
 5. A pop-up dialog appears; tap the Download Map option.
Going forward, view any chart by tapping Maps | Custom Maps, select any chart name with a check mark beside it and, from the pop-up dialog, tap Show.

For PathAway Android questions beyond chart downloading via Fugawi.com service, post your question to the PathAway Android support forum at pathaway.com/forum.

 

MacENC and GPSNavX -- via X-Traverse app for Mac
— support in X-Traverse app for Mac coming soon
 1. Download the X-Traverse app for Mac. It downloads as a compressed DMG file.
 2. Click open the X-Traverse.DMG and then drag the X-Traverse app icon to your Finder's Applications folder (the same as all your other Mac software).
 3. In the Finder, click Applications | X-Traverse to launch the software.
  Note: If the MacOS prompts you with a security caution, give permission for the X-Traverse app to run: click the Apple icon | System Preferences | Security & Privacy | General tab, unlock the security settings if need be, then select under the "Allow apps download from..." the option Anywhere.
 4. When prompted for what software you use, click either MacENC or GPSNavX, which ever one applies.
 5. Click the Account button and enter your Fugawi.com account's Email and Password. Click Save.
 6. Click the Activate Products button.
 7. Subscribed chart titles are shown in an expandable drop-down list. Select this Solteknik product title.
 8. Browse to and select a unique, empty folder on your Mac's hard drive (preferably a sub-folder under Documents) where the chart files will download into. Then click the Activate button.
 9. Chart files download and get listed one by one. When complete, exit the X-Traverse app. 
  Tip: If any download errors are reported, run the X-Traverse app again and missed / skipped files will be attempted for download again.
 10. Launch your MacENC or GPSNavX software.
 11. Set the software's chart library to the new folder containing the Solteknik files.
  Example: in MacENC, click File | Chart Manager | Add Chart Folder... and browse / select the Soltecknik folder.

Going forward, the software lets you select the charts for viewing from its chart library. 

Note: Chart files from the Fugawi.com service naively copy / pasted into the chart library will not be selectable due to copy protection blocks. Only a fresh new download of the charts will suffice.


For technical assistance with MacENC or GPSNavX involving software activation, navigation menus, waypoint and route management, interfacing with NMEA hardware, etc. consult support@macenc.com.

 

Fugawi Marine 5
 1. For first time setup, click the menu File | Settings | Connections tab. Enter your Fugawi.com E-mail and case-sensitive Password. Click OK to save.
 2. Click Charts | Download X-Traverse Charts. Select this Solteknik product and click OK. A one-time chart optimizing process takes a few minutes.
 3. Click Charts | Open Chart | X-Traverse | Solteknik {chart title} to select individual charts for viewing.
  Note: if Fugawi Marine 5 has automatically quilted together this chart collection, select the top-most "all charts" entry to view a seamlessly connected all-scales quilted version of these charts.

For questions about Fugawi Marine 5 interfacing with NMEA networks, detecting GPS devices, managing waypoints and routes, and other question outside of chart and weather forecast downloads, contact support@fugawi.com.

 

Fugawi 4.5
 1. Click Maps | Manage X-Traverse Maps; login if prompted with your Fugawi.com Email and Password.
 2. From the list of chart subscriptions select this nv charts product title and click Activate.
 3. Click Maps | Open Maps | Fugawi X-Traverse Maps | Solteknik {chart title}.
 4. Click on any chart name to download or right-click and select to download all charts in the collection.

For support beyond the chart download process, contact support@fugawi.com and specify use of either Fugawi Global Navigator 4.5 or Fugawi Marine ENC 4.5.