Sweden south and west coast with Hydrographica - 2018 edition

Original Charts of Sweden south and west coast (Borgholm - Strömstad) from Swedish Marine Administration including special charts from Hydrographica at Blekinge, Hallands Väderö, Orust and Kosteröarna

USD $99.99

 Find a dealer

2018 Edition / 2018 Års utgåva   

Fugawi presents Solteknik marine raster chart reproductions of the official Swedish Government charts, including Hydrographica high definition raster data.

Fugawi presenterar Soltekniks rastersjökort som är en direkt återgivning av officiella svenska sjökort från Sjöfartsverket men också i vissa produkter högupplösta specialsjökorten från Hydrographica.​

Bonus with this product in use with iNavX: Fugawi produced Quilted Charts which merge together multiple raster charts at various scales into a seamless whole. Additionally, OpenCPN has its own native means of quilting charts together.

En bonus med den här produkten vid användning i appen iNavX ger: Fugawi-producerade Quilted Charts som sammanfogar flera raster-sjökort i olika skalor i en sömlös helhet. Dessutom har OpenCPN sina egna inbyggda funktioner för att skapa sömlösa sjökort.

This chart product is for use with:

 • OpenCPN, Fugawi Marine 5, Fugawi Global Navigator 4.5, Fugawi Marine ENC 4.5 on Windows computers
 • GPSNavX™, MacENC™, OpenCPN on MacOS computers
 • OpenCPN for Linux (Ubuntu, Mint, Fedora, debian, gentoo, OpenSUSE) computers
 • iNavX™ app for iOS 8 and higher on iPad™ and iPhone™
 • iNavX™ app for Android OS 4.3 and higher 
 • PathAway Pro™ for Android OS tablets and smartphones
 • OpenCPN for Android OS

Den här produkten kan användas i:

 • OpenCPN, Fugawi Marine 5, Fugawi Global Navigator 4.5, Fugawi Marine ENC 4.5 i Windows datorer
 • GPSNavX™, MacENC™, OpenCPN on MacOS datorer
 • OpenCPN for Linux (Ubuntu, Mint, Fedora, debian, gentoo, OpenSUSE) datorer
 • iNavX™ app for iOS 8 och högre i iPad™ och  iPhone™
 • iNavX™ app för Android OS 4.3 och högre
 • PathAway Pro™ för Android OS tablets och smartphones
 • OpenCPN för Android OS

The charts you download to 2 target devices remain in memory, fully viewable and functional, long after the expiration of the one year subscription for chart updates. Once charts fully download to a device, no further Internet connection is required and there is no mandatory additional fee for the charts to remain on two original non-reset devices, When it finally does become time to download charts again a new replacement device or a memory reset device, the subscription for downloading and updating charts may be discounted by as much as 50%.

Sjökorten som kan laddas ner i två målenheter sparas i minnet, fullt synliga och funktionella, långt efter utgången av abonnemanget som är ett år och innehåller gratis uppdateringar under hela året.  När sjökorten är nedladdade till en enhet krävs ingen ytterligare Internetanslutning och det finns ingen obligatorisk tilläggsavgift för att sjökortet ska sparas på två ursprungliga enheter. Om du önskar att sjökorten ska laddas ner i ytterligare en enhet eller minnesåterställningsenhet kan kostnaden för abonnemanget vid nedladdning och uppdatering av sjökorten  rabatteras  med så mycket som 50%.


Solteknik marine chart from Fugawi
displayed on iNavX on an Apple iPad

 

Why are Solteknik charts the best choice?

 • These are digital reproductions of official Swedish Maritime Authority Charts which gives you assurance of data quality
 • These charts are updated multiple times per year. All updates are free of charge for the duration of your subscription. In comparision, non-Solteknik charts may not have a readily identifiable release date and updates may not be provided consistently
  • ​After update subscription period ends, the charts are still usable and kept by the user -- no charts disappar or become limited, all charts downloaded remain accessible as normal
  • 50% discount for future subscriptions after first-year purchase
  • Subscription for downloading and updating charts is for a single person and includes one activation plus one additional activation to a backup device
 • Charts have look and feel of traditional paper charts familiar to recreational boaters
 • Charts download directly to your compatible PC, MacOS, iOS or Android software -- no CD to purchase or shipping to pay
 • Plot waypoints in Fugawi, GPSNavX or MacENC and transfer to iNavX app on iOS or Android devices, or vice versa
 • Transfer a saved route from iNavX app on a mobile device to other software / platforms via email attachment
 • Charts may be utilized in a variety of compatible PC, MacOS, IOS and Android software
 • Charts may be downloaded at your leisure throughout the subscription period -- download one, two or all charts quickly and easily
 • Downloaded charts are stored in local memory for offline usage later on

Varför är Soltekniks sjökort med data från Sjöfartsverket och Hydrographica det bästa valet?

 • Det är de officiella sjökort som skapats av Sjöfartsverket, den officiella myndigheten för sjöfarten i Sverige, detta försäkrar den absolut bästa kvaliteten utan speciellt vinstintresse. Hydrographicas sjökort med både specialsjökorten i Skala 1:10 000 och hamnspecialer ur Hamnböcker är ett måste för den som seglar i våra svårnavigerade farvatten i Sverige. Hydrographicas sjökortsdata är direkt överförda från Pappersoriginalen med både höjdkurvor och annan viktig och värdefull information som tyvärr kan saknas i andra fabrikat.
 • Sjökort uppdateras kontinuerligt och vissa nytrycks varje år - Uppdatering av Sjöfartsverkets sjökort görs kontinuerligt och kan av användaren följas upp med Ufs Uppdatering av våra sjökort görs minst en gång varje år och sammanfaller med Sjöfartsverkets nytryck
 • Sjökorten har ett traditionellt utseende som helt och hållet överensstämmer med papperskorten som de flesta båtmänniskor är familjära med
 • Sjökorten kan laddas ner direkt från nätet via X-Traverse i din PC, Androidenhet, Mac eller iPhone, du behöver inte köpa en CD för att få tillgång av sjökorten
 • Med hjälp av ditt X-Traverse konto kan du spara brytpunkteri, färdspår, eller rutter till lätt åtkomliga för dina Appar eller navigationsprogramvaror direkt genom Internet på dator eller annan enhet.
 • Du kan föra över sparade färdspår från iOS med iNavX programmet tillbaka till Open CPN, Fugawi Marine ENC, och omvänt
 • Sjökorten kan användas i populära programvaror i PC, Mac datorer samt även i handenheter såsom iPhone / iPad eller Android plattor eller smartphones
 • Abonnemanget av sjökorten görs för en enskild person som får tillgång till sjökorten inklusive uppdateringar under ett år och som kan aktiveras i två enheter. Efter abonnemangets utgång kan sjökorten fortfarande användas fullt ut men för uppdatering krävs ett nytt abonnemang som tecknas med upp till 50% rabatt.
 • Sjökorten kan laddas ner från Internet var än du befinner dig bara du har kontakt med Internet, antingen fast förbindelse LAN, trådlös Internetförbindelse WLAN eller liknande. Nedladdningen gör du enkelt och snabbt
 • Sjökorten sparas på din enhets minne och kan ladda ner uppgraderingar under hela abonnemangsperioden

Hur kommer jag igång?

 1. Du måste äga en programvarulicens för den senaste versionen av antingen Fugawi Marine 5, Fugawi Marine ENC 4.5, Fugawi Global Navigator, MacENC, GPSNavX, iNavX, PathAway Android, Open CPN för dator,Open CPN för Android
 2. Köp ett abonnemang på uppdateringar av sjökorten under 1 år genom att klicka på "Buy" (Köp) knappen ovan.
 3. Hämta sjökorten genom  en kompatibel programvara, enligt instruktionerna nedan:
  • »För iNavX på iPad / iPhone: Ange din e-postadress och lösenord i menyn Inställningar | X-Traverse Account. Klicka på alternativet "Lägg till flera sjökort till Meny". Välj Solteknik, uppsättningen sjökorts titel till "ON". Tryck på Spara, klart. På huvudskärmen, anges sjökortslistan och tryck på "Uppdatera sjökortslista". Svara "ja" till uppmaningarna för att uppdatera / aktivera / nedladdning.
  • »För Fugawi Marine 5: Klicka på Sjökort | Ladda ner X-Traverse Charts. Välj en sjökortstitel och klicka på OK. Efter några minuters bearbetning, klicka sjökort | Öppna sjökort | X-Traverse | {{mapp för sjökort }}
   »I Fugawi 4.5 programvara: Klicka Kartor | Hantera X-Traverse Kartor, markera sjökortets titel och klicka på Aktivera. Klicka Kartor | Öppna Kartor | Fugawi X-Traverse Kartor mapp ... Dina sjökort visas i en egen undermapp.
  • »För MacENC och GPSNavX: ladda ner gratis X-Traverse för Mac downloader app från http://www.inavx.com/X-Traverse.dmg . Öppna DMG-filen och dra / installera X-Traverse programvara i Mac mappen Program. Klicka på Program | X-Traverse. Ange ditt X-Traverse E-post och lösenord. Klicka på Produktknappen Aktivera. Välj en unik mapp på hårddisken för att spara sjökorten. I din programvara, peka på sjökorts hanteraren på det här sjökortsmappen.

 

How to download and view these charts

 1. If necessary, purchase compatible software (listed above) and update it to the most current version.
 2. If not already done, purchase (or renew) this chart subscription either at Fugawi.com or as an in-app purchase within iNavX. 
 3. Download the charts inside the compatible software, as per the instructions in the tabs to the right. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Hur jag laddar ner och använder dessa sjökort

 1. Om du inte redan har en kompatibel programvara (se ovan) köp och uppdatera den till den mest aktuella versionen.
 2. Om det inte redan, köpt (eller förnyat) Ditt sjökorts abonnemang antingen på Fugawi.com eller som en i-app inköp inom iNavX. 
 3. Hämta sjökort inom en kompatibel programvara, enligt instruktionerna i flikarna till höger. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

 

Frequently Asked Questions / Vanliga frågor:

Can I move Waypoints and Routes between different software?
Yes, your Fugawi.com web storage account allows you to easily transfer waypoints and tracks between Fugawi a Windows computer or GPSNavX / MacENC on a MacOS computer and iNavX on iOS or Android or PathAway Pro on Android, via an internet connection. You can plan your route comfortably in software, share your waypoints and routes between different platforms of softwware. For example, you may email a GPX or KMZ file containing waypoints and routes to a mobile app and direct the attachment to transfer the data to the app of your choice.

*Since these charts are Official, do I still need to carry paper charts on my vessel?
Yes. While the Solteknik are digital reproductions of official and updated paper maps, the systems used to distribute and display the charts are not ECDIS approved. Ensure you are familiar with your statutory and regulatory obligations. Also ensure you are familiar with relevant Notices to Mariners, which may provide supplementary information to the chart.

Vanliga frågor:

Kan jag utbyta brytpunkter mellan Olika Programvaror och Appar?
JA. Ditt X-Traverse Data Account ger dig möjlighet att lätt föra över brytpunkter och färdspår mellan alla dina kompatibla programvaror/Appar via Internet. Du kan lätt planera din rutt i Open CPN  och sedan föra över brytpunkterna till iNavX - du använder ju här exakt samma sjökort både i PC och Din iPhone.

*Eftersom dessa sjökort har statusen att vara oficiella sjökort, måste jag ändå ha papperskort ombord?
Ja. Eftersom Soltekniks sjökort är kopior av officiella och uppdaterade papperskartor, har inte systemet statusen av ECDIS vilket krävs för att använda endast elektroniska sjökort ombord. Försäkra dig också om att gå in på Sjöfartsverkets hemsida och ta reda på ändringar som presenteras som Ufs (Uppgifter för sjöfarande), som avser relevanta ändringar till sjökorten.

Kopiera och klistra in den här webbsidans URL i https://translate.google.se/ för en automatisk översättning av dessa instruktioner.

These Solteknik digital raster charts are for use with Windows®, MacOS®, iOS®, or Android® software including:

 • OpenCPN on Windows, MacOS, Linux, Android
 • GPSNavX™ on MacOS
 • MacENC™ on MacOS
 • iNavX™ app for iPad™ and iPhone,with iOS 8 or higher
 • iNavX™ app for Android smartphones and Android tablets
 • PathAway for Android™ for Android tablets and smartphones
 • Fugawi Marine 5™ (retired software)
 • Fugawi Marine ENC 4.5™ (retired software)
 • Fugawi Global Navigator™ (retired software)

 

How to download and view these charts

Assuming you have bought a chart subscription and have a compatible app installed on your device, follow the instructions for the compatible software title below:
 

iNavX 5 for iPhone and iPad
 1. Starting on any chart screen (ex. World Chart), tap the upper-left corner menu Charts | Account 
  (or, equivalently, More... tab | Account).
 2. Enter your Fugawi.com account's Email + Password; tap Login. Tap OK to the Success dialog box, else check your password input if a Forbidden box appears.
 3. On the My Charts tab, select this Solteknik product title.
  Note: Ignore the Store tab and the MoreRestore Purchases menus in this context unless you bought this chart as an iNavX in-app purchase.
 4. Tap Download Chart List; answer Yes to the prompts.
  Note: After the first download, this option becomes Refresh Chart List. Tap the refresh option to clear away all charts and then proceed to download any revised chart file version that may be available.
 5. Tap on any desired chart name and answer Yes to the download prompt.
  (Optionally, tap the Yes, All of... for all batch download of all the charts in this collection)

Going forward, any chart already downloaded is listed in bold letters and may be tapped on for viewing (without any need for an Internet connection).


► For iNavX related questions, study www.inavx.com/help or email ios-support@inavx.com.

 

iNavX 1.x for Android

 1. Starting on any chart screen (ex. world map), tap the more options tab ( ... ) in the lower right corner.
 2. Tap Account.
 3. In the text fields given, enter your Fugawi.com account's E-mail + Password and then tap the Log In button.
 4. The account page changes to logged in status and presents any waypoints and routes stored on your Fugawi.com account's cloud storage.
  Return to the iNavX home screen by pressing the back hardware (    ) button.
 5. Tap the Charts button on the bottom-center of the home screen.
 6. On the My Charts tab, a list of chart vendors is given. Select Navionics and then pick this specific subscribed Navionics+ title.
 7. When prompted to activate the subscription for chart downloads, tap Yes.
 8. From the list of chart regions, tap on any single region name. A circle drawing clock-wise indicates the progress of a file download, completing with a green check mark.
 9. Tap the check-marked chart region name to view it.

  Tip #1: iNavX has an auto-center feature enabled by default; so if you download a chart region far away from your current GPS position, the app purposely "jumps away" from the chart to show whatever it can of your current location (even if that's just the world outline map). To disable auto-center, tap the small gear-wheel icon   in the upper-right of any shown chart, and set Location to the circle-option None.

  Tip # 2: You may be zoomed out at a large scale initially, with no significant nautical chart detail showing. This is normal for a vector chart... zoom in with a thumb / fore-finger spreading gesture; eventually great charting detail is presented within the boundaries indicated by thin red rectangles.


  Tip #3: For Navionics+ charts, there are tow display modes controlled by one toggle button in the upper-right corner of the screen. 
  The default button is the nautical chart icon    which indicates the display of regular style Navionics cartography for navigation reference.
  After tapping on that nautical chart icon, it toggles to show the sonar chart icon  which indicates the display of any available sea-bottom depth contours with a finer depth gradient than regular charts. 

 

PathAway Pro (version 6.03.05.04 or higher) for Android
 1. In PathAway Pro, tap the main menu | Maps | Import | Fugawi/X-Traverse Maps.
  If prompted to login, change from the PathAway account to Fugawi/X-Traverse, enter your Email and Password login information (same as your Fugawi.com login) and then tap Login.
 2. After a pause for downloading, examine the drop-down list and select this Solteknik title.
  Tip: If No Maps is the only drop-down list item, it may help to do this: tap on the main menu | Settings | My Accounts; tap Logout, re-select Fugawi/X-Traverse as the service, re-enter your account Email and Password, tap Login. Finally, return to Maps | Import and refresh the drop-down list.
 3. Tap the Activate Product option and answer Yes to the confirmation prompt.
 4. From the fetched list of individual charts, select one.
  Tip: To multi-select, tap the Select button in the lower left corner; then check mark along the right-hand edge all individual charts to be downloaded.
 5. A pop-up dialog appears; tap the Download Map option.
Going forward, view any chart by tapping Maps | Custom Maps, select any chart name with a check mark beside it and, from the pop-up dialog, tap Show.

For PathAway Android questions beyond chart downloading via Fugawi.com service, post your question to the PathAway Android support forum at pathaway.com/forum.

 

MacENC and GPSNavX -- via NaVX app for Mac
 1. Download the NavX app for Mac. It downloads as a compressed DMG file.
 2. Click open the NavX.DMG and click to run the installer package.
  As with any web downloaded app, you may need to grant MacOS permission to let NavX install and run. The security settings are under the Apple icon | System Preferences | Security & Privacy | General tab; unlock the security settings if need be, then under the "Allow apps download from..." select the option Anywhere.
 3. In the Finder, click Applications | NavX to launch the software.
 4. When prompted for what software you use, click either MacENC or GPSNavX, which ever one applies.
 5. Click the Account button and enter your Fugawi.com account's Email and Password. Click Save.
 6. Click the Activate Products button.
 7. Subscribed chart titles are shown in an expandable drop-down list. Select this Solteknik product title.
 8. Browse to and select a folder on the Mac's hard drive (preferably a sub-folder under Documents) into which all chart collection sub-folders save.
  Then click the Activate button.
 9. Chart files download and get listed one by one. When complete, exit the NavX app. 
  Tip: If any download errors are reported, run the app again and missed / skipped files will be attempted for download again.
 10. Launch your MacENC or GPSNavX software.
 11. Set the software's chart library to the new folder containing the Solteknik files.
  Example: in MacENC, click File | Chart Manager | Add Chart Folder... and browse / select the Soltecknik folder.

Going forward, the software lets you select the charts for viewing from its chart library. 

Note: Chart files from the Fugawi.com service naively copy / pasted into the chart library will not be selectable due to copy protection blocks. Only a fresh new download of the charts will suffice.


For technical assistance with MacENC or GPSNavX involving software activation, navigation menus, waypoint and route management, interfacing with NMEA hardware, etc. consult support@macenc.com.

 

Fugawi Marine 5
 1. For first time setup, click the menu File | Settings | Connections tab. Enter your Fugawi.com E-mail and case-sensitive Password. Click OK to save.
 2. Click Charts | Download X-Traverse Charts. Select this Solteknik product and click OK. A one-time chart optimizing process takes a few minutes.
 3. Click Charts | Open Chart | X-Traverse | Solteknik {chart title} to select individual charts for viewing.
  Note: if Fugawi Marine 5 has automatically quilted together this chart collection, select the top-most "all charts" entry to view a seamlessly connected all-scales quilted version of these charts.

For questions about Fugawi Marine 5 interfacing with NMEA networks, detecting GPS devices, managing waypoints and routes, and other question outside of chart and weather forecast downloads, contact support@fugawi.com.

 

Fugawi 4.5
 1. Click Maps | Manage X-Traverse Maps; login if prompted with your Fugawi.com Email and Password.
 2. From the list of chart subscriptions select this nv charts product title and click Activate.
 3. Click Maps | Open Maps | Fugawi X-Traverse Maps | Solteknik {chart title}.
 4. Click on any chart name to download or right-click and select to download all charts in the collection.

For support beyond the chart download process, contact support@fugawi.com and specify use of either Fugawi Global Navigator 4.5 or Fugawi Marine ENC 4.5.

 

See separate tab for OpenCPN

OpenCPN for Windows, MacOS, Linux
  
(see notes for OpenCPN for Android at the bottom of this page)

Adapt the instructions below for your operating system. Slight differences are present in how to download charts in Windows vs. MacOS vs Linux

 1. If necessary, update OpenCPN to at least verison, 4.8.4 being the required minimum version.

 2. Download the Fugawi plugin from the OpenCPN plugins page at:

       https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/fugawi.html

 3. Install the Fugawi plugin, clicking Continue and accepting default install options.

  Tip #1: On MacOS, press the Apple command key while right-clicking the Fugawi plugin package / installer; and from the right-click context menu, select Open. This should avoid MacOS Gatekeeper from disabling this web downloaded app.
  Tip #2: On Windows, a typical anti-malware security utility may need to be adjusted to un-quarantine the plugin installer and/or permit installation of the plugin. Consult the security utility's Help resources for more information.
  Tip #3: On Linux systems, a get-app command line may be needed for installation. See the generalized Linux plugin help page.

 4. Launch OpenCPN.

 5. Find the Plugins section...

  • Windows OpenCPN full menu path is ToolsOptions | Plugins (or click the Options toolbar icon).

  • MacOS OpenCPN menu is OpenCPN | Preferences | Plugins

   OpenCPN Plugin for Fugawi

 6. Select the Fugawi plugin from the list of all plugins and click the Enable button.
  The button changes to Disable in case you need to do OpenCPN plugin troubleshooting in the future.

 7. Click the Charts section and select the Fugawi Charts tab.

  Fugawi Charts tab of OpenCPN tools charts menu

 8. Click the Refresh Chart List button.

 9. When prompted, login with your Fugawi.com email + password and click OK.

 10. A list of all chart subscriptions appears, both new / unactivated and previously downloaded. Select a desired chart subscription sub-titled as Status: Ready for Activation Request.

 11. Click the Activate Selected Chartset button.

 12. Answer Yes to the prompt confirming activation. Click OK after the activation succeeds.

 13. Click the Install Selected Chartset button.

 14. When prompted, browse to and select any folder on your hard drive used as a general repository of charts. Your hard drive's folder path names will vary.
  The browsing dialog has an option to create a new parent folder for all your charts, if you need it.

  In the example illustration below, a Windows computer has a general folder for all OpenCPN charts and, beneath it, a few sub-folders of various chartsets. In Windows OpenCPN, the OpenCPN charts parent folder is selected with a click of the Select Folder button; on MacOS OpenCPN the selection is completed with the Open button.


   

 15. Wait as the chart files download. Click OK when complete.

 16. From the Chart Files tab, select the folder containing the downloaded chart files. The folders are automatically named according to the Fugawi product code -- which you should not edit. However, you may nest a given Fugawi chart folder under another sub-folder with an appropriate name describing the geographic area of the chart product. 

 17. Click Apply. The various charts in the chartset are analyzed by OpenCPN and prepared for a mutli-scale quilted view. This usually takes several seconds, possibly longer depending on the number of chart files,

 18. The world base map view represents the new collection of charts with thin red boundaries rectangles / polygons. Pan and zoom as necessary to view the quilted charts at a desirable scale. See the section below for tips on how to get the best view of the charts.

 

Basics about viewing the charts

An initial chart chosen by OpenCPN appears: it may be a world basemap or a previously viewed chart. Zoom in / out, pan around as desired. If the initial view is red outline rectangles only, use the menu Shift to Smaller Scale Chart (also invoked by the F8 function key) to see the actual chart graphics.

Tip #4 : Depending a chartset's properties, you may find it helpful to increase or decrease how soon a fine detailed local scale chart visually emerges out of a larger area yet lower detail chart. Do this in Tools (Preferences in MacOS) | Display | Advanced | Chart Zoom / Scale Weighting. Or simply press the keyboard letter D to bring the slider control over the current chart. Experiment with the slider setting for each chartset to get what you perceive as the best balance of clarity versus density of chart objects.
OpenCPN display advanced settings for chart viewing, particularly scale weighting

Tip #5: The "Chart Piano" control (keyboard toggle: CTRL + B or Apple-logo + B), a thin horizontal strip of buttons representing individual charts along the lower border of screen, may be used for:

 • Click selecting a single chart out of the larger collection, with the single chart centered by default.
 • Mouse hovering over a button to examine the corresponding chart's informaton: drive storage path, scale ratio, projection 

 


OpenCPN for Android

The look and operational features of OpenCPN are remarkably similar across the platforms of Android and computer-based OpenCPN installations. However, installing both the OpenCPN software and the Fugawi Charts plugin is line with all typical apps from the Google Play Store. Take note of these points:

 • The authentic OpenCPN for Android in the Google Play Store has author name "Dave Register" and has a modest price for purchase. Buy and install this first using the Play Store app on your Android device.
  Additional notes:
  • Fugawi technical support does not provide a walk-through on the basic consumer topic of buying and installing apps. Google has generalized Help references on buying and installing apps.
  • You may perform a side-install from a computer via USB cable but this is generally more complicated, so we recommend using the standard Google Play mechanism for buying, and downloading / installing the app.
  • Do not install free OpenCPN variants for Android because these are not compatible with the Fugawi Charts Plugin.
 • The Fugawi Charts Plugin for OpenCPN in the Google Play Store also has author name "Dave Register" and it is free. Install this companion app using the Play Store utility on your Android devce. The sequence is:
  1. In the Play Store's search box, enter the phrase "Fugawi Charts plugin" and examine the appropriate search result.
  2. On the Fugawi Charts Plugin store page, tap Install.
  3. Tap Accept.to confirm what resources the plugin app has access to within your device.
  4. If prompted for payment information or a redeem code, tap Skip.
  5. Wait as the download / install proceeds.
  6. Tap Open.
  7. In the app that launches, tap Install Fugawi Charts Plugin.
  8. After several seconds, OpenCPN is launched with the plugin included. Just like OpenCPN on a computer, enter the Options menu | Plugins, find the Fugawi Charts plugin row and tap the Enable button.
   Tip: On a typical Android smartphone, the Plugins section may be hidden behind and to the right of other software controls and tabs. If you rotate the screen to wide landscape mode, the Plugins should become visible.

The remainder of instructions for downloading charts are the same as for a desktop OpenCPN experience, see above.


► For OpenCPN related questions, study the documentation manuals and/or OpenCPN forums.

► For help with chart selection, purchasing process, and downloads contact charts@fugawi.com. However, it is outside Fugawi's scope of support to offer assistance with OpenCPN display preferences, tool use, data transfers, hardware interfacing, regular navigation and planning operations of the software, etc.